• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2392 205/2556 2014-01-29 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2556
2363 238/2556 2014-01-27 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
2326 267/2556 2014-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันผู้ปกครองพบผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ระดึบชั้น ปวช.๒,ปวช.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2323 271/2556 2014-01-24 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
2287 315/2556 2014-01-23 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
2197 420/2556 2014-01-23 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
2173 451/2556 2014-01-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาภ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
2133 499/2556 2014-01-22 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
2116 615/2556 2014-01-21 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหาน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกัการก่อวินาศกรม และป้องกันอัคคีภัย
2070 551/2556 2014-01-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2057 525/2556 2014-01-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE ใสสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
2032 802/2556 2014-01-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงากรอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
2031 804/2556 2014-01-20 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
2029 802/2556 2014-01-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงากรอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
1991 669/2556 2014-01-20 คำสั่ง แต่งตั้งบุลลทำหน้าที่ธุรการภาคนอกเวลาราชการปกติ
1989 671/2556 2014-01-20 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนัการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
1936 719/2556 2014-01-17 คำสั่ง แต่งตั้งครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษจ้างสอน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง อยู่เวร-ยาม รักษาทรัพย์สินป้องกันการก่อวินาศกรรม และป้องกันอัคคีภัย
1903 751/2556 2014-01-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
1887 769/2556 2014-01-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
1847 441/2556 2013-10-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนแผนธุรกิจ"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำข้อมูลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี